ધર્મના નામે ગોરખધંધા…!

“દસ દિવસોમાં ભક્તિ કરતાં શીખો…!”
“મનની વૃત્તિઓ પર કાબૂ મેળવવાનો એડવાન્સ કોર્સ…!
પૂજ્યપાદ ફલાણાશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ મળશે…!”
“નવપરણિતોને પરસ્પર માટે સમર્પણભાવની ટ્રેનિંગ આપતો ખાસ કોર્સ સિમલાની ફલાણી હોટેલમાં મળશે…!”
છે ને ધર્મના નામે ગોરખધંધા…!

Leave a Reply