તમારા પાસે મિત્રોનો અભાવ છે

જો તમારા પરિવાર, સગા-સબંધીઓ સાથે સારા સબંધ નથી કે તમારા પાસે મિત્રોનો અભાવ છે તો એ તમારા શરીરને એટલું નુકસાન પહોચાડે છે જેટલું ધૂમ્રપાન કે મેદસ્વિતા પણ નથી પહોચાડી શકતી…!

Leave a Reply