એ વાત બિલકુલ ખોટી અને વાહિયાત છે.

પરમાત્મા તમને તમારા પાપનો બદલો આપે છે એ વાત બિલકુલ ખોટી અને વાહિયાત છે. પરમાત્માના પ્રેમ સામે તમારા પાપનો કોઈ હિસાબ નથી. કરૂણાસાગર પરમાત્મા સામે તમારા જિંદગીભરના પાપો પાણીના તુચ્છ ટીપાં કરતાંય નાના અને નહીવત છે. એના કારણે જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે કે જે પીડા પહોંચી રહી છે એની જવાબદારી એકમાત્ર તમારી અને “તમારી જ” છે. તમે દુઃખી છો તો તમારા કારણે. તમારા કર્મનું જ એ પરિણામ હોઈ શકે.
તમારી વિચારધારા અને જીવનશૈલી જ એવી હોય કે જેમાંથી દુઃખ ઉપજે, પણ પરમાત્મા નવરો પડીને તમારી ક્ષુલ્લક વાતોની નોંધ રાખ્યા કરે છે અને તમને એની સજા ફટકારતો રહે છે એવી વિચારણા પરમાત્માને નહીં સમજી શકનારા લોકો દ્વારા જ જન્મી છે. નૈતિક ઉપદેશકોએ જ આવો ભય ફેલાવ્યો છે.
પરમાત્મા તો પરમ સાક્ષી છે. દ્રષ્ટાભાવમાં સ્થિત વ્યક્તિમાં પણ જો આવી પ્રતિક્રિયા જાગતી જ ન હોય તો પરમાત્મામાં એવી વૃત્તિ ક્યાંથી જન્મે ? એમને શું કશું કામ જ નથી ? દુનિયાભરના લોકો જે કાંઈ કરતા રહે એનો શું એ હિસાબ રાખવામાં જ સમય પસાર કરે ? એક ક્લાર્ક કે હિસાબનીશથી વિશેષ શું પરમાત્માનું કોઈ કામ નથી ?
આવી વાત પ્રચારિત કરવા પાછળ પંડિત પુરોહિતોનું કાવતરું જ જવાબદાર છે.ભોળા લોકોને લૂંટવા એ આવો ભય ફેલાવી કે દલાલી લેવાના કામમાં લાગી જાય છે. લોકોને સમજાવે છે કે તમે પાપ તો કર્યું, કઈ વાધો નહીં. જેટલા કાવાદાવા, કાળા બજાર, વ્યભિચાર કે પાપાચાર કરવા હોય તેટલા કરો. અમે પરમાત્માને માનવી લઈશું. થોડા મંત્રો બોલીશું, પૂજા-પાઠ કરીશું અને તમારા પાપને માફી મળી જશે. બસ, અમને થોડા ઘણા પૈસા આપો. અમારું માન જાળવો. અમારા પગમાં પડો. અમે સાધુ-સંન્યાસી, પંડિત-પુરોહિત વચેટિયા છીએ. તમે કરેલા પાપોનું પરિણામ ન ભોગવવું હોય તો અમને વચ્ચે રાખો. અમે ભગવાનને સમજાવી લઈશું. ચિત્રલેખના ચોપડામાં ચેકચાક કરાવી દેશું. અમારા પ્રયાસથી સજામાંથી મુક્તિ મળી જશે. બસ અમને તમારી વકીલાતનું કામ સોંપો. અને અમે કહીએ તેમ કરો. અમારું તરભાણું ભરો.

Leave a Reply