જે રમે જુગાર, એના જાય ઘરબાર…!

યુધિષ્ઠિર જેવા ધર્માત્માને પણ જુગારના કારણે રાજ-પાઠ ગુમાવી દઈ ચૌદ વર્ષનો વનવાસ સ્વીકારવાનો વારો આવ્યો હતો…! જે રમે જુગાર, એના જાય ઘરબાર…!

Leave a Reply