શું પરમાત્માનું કોઈ કામ નથી ?

પરમાત્મા તો પરમ સાક્ષી છે. દ્રષ્ટાભાવમાં સ્થિત વ્યક્તિમાં પણ જો આવી પ્રતિક્રિયા જાગતી જ ન હોય તો પરમાત્મામાં એવી વૃત્તિ ક્યાંથી જન્મે ? એમને શું કશું કામ જ નથી ? દુનિયાભરના લોકો જે કાંઈ કરતા રહે એનો શું એ હિસાબ રાખવામાં જ સમય પસાર કરે ? એક ક્લાર્ક કે હિસાબનીશથી વિશેષ શું પરમાત્માનું કોઈ કામ નથી ?
આવી વાત પ્રચારિત કરવા પાછળ પંડિત પુરોહિતોનું કાવતરું જ જવાબદાર છે.ભોળા લોકોને લૂંટવા એ આવો ભય ફેલાવી કે દલાલી લેવાના કામમાં લાગી જાય છે. લોકોને સમજાવે છે કે તમે પાપ તો કર્યું, કઈ વાધો નહીં. જેટલા કાવાદાવા, કાળા બજાર, વ્યભિચાર કે પાપાચાર કરવા હોય તેટલા કરો. અમે પરમાત્માને માનવી લઈશું. થોડા મંત્રો બોલીશું, પૂજા-પાઠ કરીશું અને તમારા પાપને માફી મળી જશે. બસ, અમને થોડા ઘણા પૈસા આપો. અમારું માન જાળવો. અમારા પગમાં પડો. અમે સાધુ-સંન્યાસી, પંડિત-પુરોહિત વચેટિયા છીએ. તમે કરેલા પાપોનું પરિણામ ન ભોગવવું હોય તો અમને વચ્ચે રાખો. અમે ભગવાનને સમજાવી લઈશું. ચિત્રલેખના ચોપડામાં ચેકચાક કરાવી દેશું. અમારા પ્રયાસથી સજામાંથી મુક્તિ મળી જશે. બસ અમને તમારી વકીલાતનું કામ સોંપો. અને અમે કહીએ તેમ કરો. અમારું તરભાણું ભરો.

Leave a Reply