હરિ ૐ સંદેશ

શ્રી તુલસી ગાયત્રી મંત્ર
સેવા ભક્તિ અને પરોપકારી ભાવના વધારવા, સુખદ દાંમ્પત્યજીવન તથા શાંતિ મેળવવા શ્રી તુલસી ગાયત્રી મંત્રના જાપ જપવા.
“ૐ શ્રી તુલ્સ્યે વિદ્મહે ૐ વિશ્રુપ્રિયાય ધીમહિ ૐ તન્નો વૃંદા: પ્રચોદયાત ૐ

Leave a Reply