હરિ ૐ સંદેશ

કોઈ સાથે તમારું રહસ્ય ન વહેંચો એ તમારો વિનાશ નોતરી શકે છે…!
વ્યસનપુરથી લગ્ન કંકોત્રી (વ્યસન મુક્તિ દિને)
શેતાન શ્રી,
ગામ – વ્યસનપુર મધે શ્રી મહોદય…
અફીણ બાપા તથા બજરબેન તેમજ પાનપરાગ કુમાર, વિમલ કુમાર, ચૂટકીબેન, તુલસીબેન, માણેકચંદ તેમજ તમાકુ બાપા તથા ચાહ બેન તથા કોફી માસી, કાકા ચરસ કુમાર તથા કિમામ કાકા તેમજ વ્યાસન બંધુઓ…
જત અમારે ત્યાં બીમારી માતાની અસીમ કૃપાથી હોસ્પિટલપુર નિવાસી ટીબી બેનની કૃપાથી સિગારેટ બેનની સગી બહેન
બીડી બહેનના અશુભ
લગ્ન
કેન્સર કુમાર
સ્મશાનપુરના તમાકુ મહોદયના કુપુત્ર સાથે નિરધાર્યા છે તો આ અશુભ પ્રસંગે
શરદી માસી, માવા મામા, ટાઈફોઈડ મિત્ર, કોલેરા સરર, કબજિયાત માસી તથા ગુટખા ગોવિંદ પધારવાના છે…
જાન પ્રસ્થાન
કટાણે સમયે
હોસ્પિટલ થી સ્મશાનપુર
ચાર ડ્રાઈવર દ્વારા લક્ઝરી નનામીમા જશે તો આપ સર્વે પધારી રૂપિયામાં અભિવૃદ્ધિ કરશોજી…
લગ્ન સ્થળ
સ્મશાનપુર – જિલ્લો
હોસ્પિટલ – તાલુકો
ડૉકટર હાઉસ
પોસ્ટ – ઈન્જેકશન
વાયા : મૃત્યુલોક થઈને નર્કલોકમાં યોજેલ છે…
સૌજન્ય : છોડો વ્યસન સંગ

Leave a Reply