હરિ ૐ સંદેશ

સ્વાર્થ માટે કોઈ સાથે દગો કરતા પહેલા સાત વાર વિચારજો…
નહિતર આ જિંદગી તમારી સાથે એવા દગા કરશે કે પસ્તાવો પણ નહિ કરી શકો…!

Leave a Reply