ફેસબુક અને વ્હોટ્સઅપ ઉપર ફરજ બજાવતા આક્રમક સેનાપતિઓ,

ફેસબુક અને વ્હોટ્સઅપ ઉપર ફરજ બજાવતા આક્રમક સેનાપતિઓ, શું માનવજાતને હાનિકારક પ્રદુષણયુક્ત ઠલવાતા કેમિકલ માફિયાઓ સામે કાયદેસરની ફરિયાદ પોલીસવિભાગમાં કરશે ?

Leave a Reply